Co je NANO ochrana

NANO ochrana je novodobou technologií v oblasti čistoty prostředí. Jde o minerální suspenzi na bázi TiO2. Základem jsou částice menší než 100 nm.

Největší přednosti NANO ochrany jsou:

  • samočisticí efekt vytvářející prakticky sterilní prostředí
  • dlouhotrvající účinek zajišťující maximální ochranu
  • ekologická šetrnost bez škodlivého působení na člověka a životní prostředí

Jak NANO ochrana funguje

Princip NANO ochrany je založen na fotokatalýze. Jedná se o proces rozkládání mikroorganismů působením UV záření při současném vlivu fotokatalyzátoru (TiO2), který rozklad urychluje.

Fotokatalýza zajišťuje tzv. samočistící efekt, při kterém dochází k ničení nežádoucích organických látek (to je např. prach, pyl, plísně, bakterie, oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý, aromatické uhlovodíky atd.).

Kde se NANO ochrana může uplatnit

NANO ochrana najde uplatnění všude, kde je potřeba dbát na čisté prostředí. Typicky se jedná o bytové domy, zdravotnická zařízení, školy, hotely, administrativní budovy, průmyslové objekty, nákupní centra, restaurace, rodinné domy, historické a kulturní památky atd.

Jak je NANO ochrana bezpečná

Suspenze tvořící NANO ochranu neobsahuje žádné škodlivé a nebezpečné látky. Neexistuje žádná seriózní vědecká studie, která by prokázala, že TiO2 v koncentraci používané pro NANO ochranu má negativní vliv na zdraví lidí, živočichů nebo rostlin.

Jak je NANO ochrana drahá

Cena NANO ochrany závisí na řadě faktorů. Především na druhu povrchu (prostředí), kde se bude aplikovat, na míře jeho znečištění a dál také na celkovém použitém množství NANO ochrany. Proto je cena vždy individuální, vycházející z posouzení na místě. Orientačně lze však uvést, že se pohybuje kolem 250 Kč za m2.

Zajímá Vás něco dalšího? Zeptejte se specialisty z NANO CLEANING: David Doseděl – dosedel@ipo.eu, 737 263 243

 

Nanocleaning.cz je web provozovaný SKUPINOU IPO, která tímto způsobem prezentuje NANO ochranu a její přínosy.
Více o SKUPINĚ IPO >>